TerraLike - Miha Lubi s.p., geotehnični in okoljski inženiring
TerraLike - Miha Lubi s.p. je inženirsko, svetovalno in operativno podjetje, ki opravlja storitve s širokega področja geotehnike, prometnih gradenj, geologije in hidrotehnike. Ustanovljeno je z namenom nuditi celovito podporo investitorjem, projektantom in izvajalcem gradbenih del pri gradnji vseh vrst gradbene infrastrukture in ostalih posegih v okolje in prostor.

Podjetje je zavezano h kvalitetnemu in strokovnemu opravljanju storitev ter korektnemu sodelovanju z naročniki.