TerraLike – Miha Lubi s.p. je inženirsko, svetovalno in operativno podjetje, ki opravlja storitve s širokega področja geotehnike, prometnih gradenj, geologije in hidrotehnike. Ustanovljeno je z namenom nuditi celovito podporo investitorjem, projektantom in izvajalcem gradbenih del pri gradnji vseh vrst gradbene infrastrukture in ostalih posegih v okolje in prostor.

Podjetje je zavezano h kvalitetnemu in strokovnemu opravljanju storitev ter korektnemu sodelovanju z naročniki.

STORITVE

GEOTEHNIČNI IN OKOLJSKI INŽENIRING

GEOTEHNIKA

Ukvarjamo se s projektiranjem, tehničnim svetovanjem in nadzorom pri izvedbi vseh vrst geotehničnih konstrukcij oziroma konstrukcij, kjer prihaja do interakcije med objektom in tlemi.

PROMETNA GRADNJA

Naročnikom ponujamo visoko kakovostno izvedbo vseh svetovalno – operativnih in inženirskih storitev pri gradnji prometnih objektov

GEOLOGIJA

Osredotočeni smo na reševanje problemov, ki se pojavljajo pri nekontroliranih posegih človeka prostor in posledicah naravnih nesreč kot so zemeljski plazovi, poplave in potresi.

HIDROTEHNIKA

S projektiranjem in strokovnim svetovanjem v hidrotehniki zagotavljamo celovit pristop, ki ga zahteva marsikatera gradbena infrastruktura in večji poseg v prostor.

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi na GSM 041 374 777. Z veseljem vam bomo svetovali in skupaj z vami našli najboljšo rešitev za vas.