Hidrogeologija

STORITVE

Hidrogeološko poročilo: za zajeti izvir, vrtino ali vodnjak
Hidrogeološke podlage za pridobitev vodne pravice: vodno dovoljenje, hidrogeološko poročilo
Analiza tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemnih voda na vodovarstvenih območjih (VVO I, II in III)
Izvedba črpalnih in nalivalnih poskusov
Matematično modeliranje dinamike podzemne vode
Hidrogeološko kartiranje
Hidrogeološke podlage za toplotne črpalke in geosonde
Zaščita vodnih virov in črpališč pitne vode
Izdelava načrtov za infiltracijo vode v vodonosnik
Monitoring podzemne vod
Strokovne ocene vplivov na vode in tla

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi na GSM 041 374 777. Z veseljem vam bomo svetovali in skupaj z vami našli najboljšo rešitev za vas.