Mehanika kamnin in podzemne gradnje

STORITVE

Lastnosti in klasifikacija hribinskih mas
Deformacije in napetosti v hribinskem polprostoru
Analiza stabilnosti hribinskih pobočij in vkopov v kamninah
Gradbene jame v kamninskih tleh
Izdelava projektov podzemnih objektov
Tehnično svetovanje pri projektiranju in izvedbi podzemnih objektov
Ocena primernosti lokacije za odlagališča odpadkov
Rudarski projekti

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi na GSM 041 374 777. Z veseljem vam bomo svetovali in skupaj z vami našli najboljšo rešitev za vas.