Geologija

Osredotočeni smo na reševanje problemov, ki se pojavljajo pri nekontroliranih posegih človeka prostor in posledicah naravnih nesreč kot so zemeljski plazovi, poplave in potresi. Svetujemo in sodelujemo pri različnih strategijah varstva pred naravnimi nesrečami, oceni primernosti lokacije za odlagališča odpadkov, rudarskih projektih, okoljskih poročilih in pri zaščiti vodnih virov in črpališč. Poleg tega je oddelek podlaga za kvalitetno delo oddelkov za geotehniko in prometne gradnje.

DEJAVNOSTI: geološki nadzor, raziskave, poročila (geološko poročilo, hidrogeološko poročilo, vodno dovoljenje), analize, tehnično svetovanje, terenske raziskave, kartiranje, monitoring.

Inženirska geologija-terralike-geotehnicni-okoljski-inzeniring

INŽENIRSKA GEOLOGIJA

Hidrogeologija-terralike-geotehnicni-okoljski-inzeniring

HIDROGEOLOGIJA

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi na GSM 041 374 777. Z veseljem vam bomo svetovali in skupaj z vami našli najboljšo rešitev za vas.