Prometne gradnje

Naročnikom ponujamo visoko kakovostno izvedbo vseh svetovalno – operativnih in inženirskih storitev pri gradnji prometnih objektov (ceste, železnice) in ostalih komunalnih in javnih objektov (vodovod, kanalizacija, plinovod, ipd.). Izvajamo geomehanske terenske meritve in kontrolo svežega in strjenega betona pri betonarskih delih. Za naročnike uredimo tudi vse podrobnejše geomehanske raziskave na odvzetih vzorcih.

DEJAVNOSTI: tehnično svetovanje kot notranja kontrola kakovosti, projektiranje enostavnejših objektov, terenske meritve, kontrola pri vgradnji materialov, laboratorijske raziskave, inženirsko svetovanje in nadzor, dimenzioniranje voziščnih konstrukcij in povoznih površin, izdelava tehnoloških elaboratov, projekti betona, monitoring.

Prometnice in javna-terralike-geotehnicni-okoljski-inzeniring

PROMETNICE IN JAVNA INFRASTRUKTURA

Laboratorij za geomehaniko-terralike-geotehnicni-okoljski-inzeniring

LABORATORIJ ZA GEOMEHANIKO IN BETONE

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi na GSM 041 374 777. Z veseljem vam bomo svetovali in skupaj z vami našli najboljšo rešitev za vas.