Temeljenje

STORITVE

 • Nosilnost temeljnih tal
 • Plitvo temeljenje
 • Globoko temeljenje
 • Projekt gradbene jame
 • Temeljenje na kesonih in vodnjakih
 • Temeljenje na izboljšanih temeljnih tleh
 • Odpiranje gradbenih jam
 • Zemeljski pritiski
 • Temeljenja pod nivojem talne vode in temeljenje v odprti vodi
 • Zniževanje nivojev talne vode
 • Temeljenje premostitvenih objektov na nestabilnih pobočjih
 • Temeljenje hidroenergetskih objektov, zemeljskih in betonskih pregrad
 • Monitoring objektov z zahtevnimi temeljenji
 • Interakcija objekt-temelj-tla in kombinacije različnih sistemov temeljenja

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi na GSM 041 374 777. Z veseljem vam bomo svetovali in skupaj z vami našli najboljšo rešitev za vas.