Podporne konstrukcije

STORITVE

Projektranje gradbeniha jam
Projektiranje podpornih konstrukcij
Geomehansko modeliranje tal in podpornih konstrukcij
Galerije in pokriti vkopi
Sidranja geotehničnih objektov – nadzor in tehnično opazovanje
Geostatična analiza – dokazovanje zanesljivosti
Monitoring med projektiranjem, gradnjo in uporabo
Odvodnavanje in zaledna zasutja podpornih konstrukcij
Podporne konstrukcije v pogojih seizmičnih obremenitev

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi na GSM 041 374 777. Z veseljem vam bomo svetovali in skupaj z vami našli najboljšo rešitev za vas.